...چند ورق کاغذ و یک دونه قلم

گاهی حتی ترانه ای هم نمی ماند ....
 
زندگي يعني چكيدن،همچو شمع از گرمي عشق
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤ : توسط : محیا بانو

بيراهه رفتم يک شب
يک لحظه

يک زمان

دستم را آرام گرفت

محکم فشرد

و بي صدا

...
و سرد

...
رها کرد

زين بعد همه عمرم را بيراهه خواهم رفت

...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

تو را هر كس به سوي خويش بخواند
تو را من جز به سوي تو نخوانم

عاشق بودن ؛ توانمند بودن در پذيرفتن ايده ها و واقعيت هاي نو است
عاشق بودن ؛ دانستن آن است که ديگري نيز آن چه که بوده باقي نمي ماند و تغيير آرام آرام او را دگرگون مي کند
.
عاشق بودن ؛ بخشيدن تا سرحد فقر است
...
والاترين هديه ها بين دوستان اعتماد است و درک متقابل ؛ و اين دو ارمغان عشق اند
.

عشق، ايثار چيزي بيش از تمامي خود است

تنها در طلب لبخندي کوچک !!!

 

میتوان هر لحظه، هر جا... 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

اينو يه جا ديدم کلی حال کردم فکر کردم شايد شما هم حال کنيد!

ناگهان پـــــرده بر انداخته اي ، يعني چه؟
مست از خانه برون تاخته اي ، يعني چه؟
"حافظ"


ناگهان پـــــرده بر انداخته.... اي ، يعني چه؟
مست از خانه برون تاخته... اي ، يعني چه؟
عشق شون پت ، وَزده چنبـــــــره بر زندگيـم  
سهم دل ، خشکه
نپرداخته!... اي يعني چه؟!
اي کَيانـــــــــوش که با مـــــا وَزده شطرنجي
شـده چُلمنگ و فقط باخته!... اي يعني چه؟
نَوَديدي کــــه سحـــــــرناز به روي ليلــون
باز هم خنجـــــر خود آخته؟!... اي يعني چه؟  
وا وَکن چشم و وَبين گرد نخــود چي فوکولَه
کــار ِ اي دو برره
ساخته!... اي يعني چه؟
بوالفضول الشعـــرا حافظ طنز است و بگور
پيش او لُنـــگ وَ يَنــــداخته!... اي يعني چه؟
**
هر که پنداشت تــو تعريف ز طنـــــزت فوکولي  
فعل معکــــوس تو نشناخته!... اي يعني چه؟