یادگارانه

داشتم آرشیوم رو چک میکردم، تو مایه های یاد آوری خاطرات و اینا. نظرات رو میخوندم و میخندیدم. دیدم چقدر دوستای خوب داشتم، دوستایی که هیچوقت ندیدم بعضی هاشون رو اما از روی وبلاگ هامون همو میشناختیم و محرم اسرار بودیم و درددل ها کردیم. هر روز برای هر نوشته ای نظر میدادیم و دلداری ها میدادیم. دیدم توی این نه-ده سال چقدر تغییر کردیم همه. از بین اونهمه ادم الان با دو یا سه نفرشون در ارتباطم اونم خیلی کم. دیدم چقدر گذر زمان همه چیو عوض میکنه. خیلی ها تون وبلاگهاتون رو کلا بستید، دیگه نمیشه ازتون خبری گرفت. دوستای خوبم، دوستای مجازی سالهای پیشم، خیلی هاتون دیگه نمینویسید، ازتون خبر ندارم، گوشه گوشه دنیا پخش شدید، امیدوارم هرجا هستید خوب باشید.

/ 4 نظر / 36 بازدید
آبـــــــــــــــــــي

دوست هایی هستند که بدون رودربایستی خودشان هستند نه فیس و افاده دارند !!! نه شعارهای الکی میدهند !! و بهمین جهت تو از اول شیفته سادگی و صمیمت آنها میشوی تا بجایی که بدون اینکه بدانی چه قیافه ای دارد یا چه نوع لباسی میپوشد و یا درچه محله ای زندگی میکند فقط از طریق ""قلم "" با او دوست میشوی یعنی تمام هویت و شخصیت او برای تو فقط قلم و اندیشه اوست و گاهی انقدر این قلم شیواو این اندیشه پاک و ذلال است که تو بی اختیار او را " عزیزم " جانم" مهربانم " همراهم " خطاب میکنی ..همانگونه که او تورا خطاب میکند بدون هیچ برداشت منفی و افکار سمی !!!!

آبـــــــــــــــــــي

دوست های وبلاگی بی شیله و پیله هستند ... ... لزومی ندارد بیخودی از خودت تعریف کنی تا تو را بپذیرند . آنها تورا همینطور که هستی دوست دارند .. زشتی یا زیبایی صورت تو در پس سیرت زیبایت اورا بس است ... سن و سال اصلا مطرح نیست .. شهر و زادگاه مطرح نیست .. جنوب شهر و شمال شهر مینشینی اصلا مطرح نیست .. دکتری .کارمندی یا دانشجو و خانه دار فرقی ندارد .. مهم این است که با سوادی و شعور داری و اورا می فهمی ایده لوژی و عقیده و مرام تو مورد احترام است ... در همه اعیاد و جشن و شادی با تو شاد و خرم است و در تمام موارد غم و عزا با تو همدل وهم صداست .... وقتی مطلبی مینویسد و تورا دعوت به خواندن میکند با شوق و شعف به انتظار آمدن توست و کلمه به کلمه نظرات تورا با ولع میخواند و می بلعد .. میداند که توآنها را از روی صدق و صفا نوشتی و ریاکاری و دغلبازی در کار نیست .. و بابتش هم هیچ انتظار و توقع بیجایی از تو ندارد !!!! و تو هم اورا باور داری لزومی ندارد او خودش را به تو اثبات کند .... ک جنسیتی ) او را نگاه میکنی ...... و فکر میکنی وقتی میخندد چه شکلی است ؟ و وقتی غمگین است چگونه ناراحتیشو نشون میده ؟ فکر میکنی

پوریا(شاعری در باران)

مدتیه اومدم و ساکن پایتخت شدم! ولی هنوز نگران زادگاهم هستم گرچه این زلزله‌های اخیر خیلی اوضاع رو به هم ریخته...