aw ... wait for it... ful

مترجمی که میخواندم ، از بین تمام واحد هایی که در دانشگاه کرج پاس کرده بودم تمام نمرات بالای دوازده معالسازی شد وقتی که تهران جنوب آمدم، غیر از اندیشه اسلامی 1 که نمره اش ده و نیم بود. دوباره که این درس را پاس کردم نمره اش شد یازده و نیم.

حالا باید دوباره واحد ها را معادلسازی کنم. و سه باره این درس را پاس کنم! چرا اینها نمیفهمند که من اگر بفهم بودم همان بار اول نمره درست و حسابی می آوردم. این همه اصرار برای خواندن سه باره ی یک درس را واقعا نمیفهمم!

خواهرجانم میگوید این بار را بالای دوازده شو، شاید چهار سال دیگر باز هم معادلسازی کردی!!!

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
Ahmad

اگه بخواد بشه همون بار اول می شه کی استادا می خوان اینو بفهمن آخه؟[عصبانی]