اعتراف

در طول بیست و سه سال گذشته هیچوقت نفهمیده بودم که اینقدر لوس هستم. در طی هفت هشت ماه اخیر متوجه شدم که خیلی بیشتر از اینا لوسم!

/ 2 نظر / 19 بازدید
r.sin

خوب اين كه خيلي بد نيست [گل]

پوریا...

من از همون اول می دونستم چقدر لوسی[نیشخند]