بیست و هشت روزی که شروع میشود

آقا جان

من از همه تان معذرت میخواهم که سالتان یکماه بلند شده!

آخر میدانید، خدا میخواست سال را یازده ماه کند اما زد و به خاطر اینکه من به دنیا بیایم یک اسفند اضافه اش کرد

این است که هرسال به خاطر من (خودم تنهایی ها) همه تان باید یک ماه اضافه تر بنشینید منتظر بهار ( که تازه خیلی هم فصل تنبل بیخودی ست)

اما خوب میتوانید از این موقعت استفاده کنید و از آخرین ماه سال لذت ببرید، این موهبتی ست که تنها بیست و هشت روز در سال اتفاق می افتد ها

از ما گفتن بود

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
پوریا...

انتظار برای بیستمین روز اسفند و برای اولین روز بهار همیشه انتظار قشنگ است اگر برای تو باشد...

پوریا...

اول شدن توی صفحه ی کامنت هم قشنگ است[زبان][نیشخند]