وقتی که ما میرویم ولایت

از فواید این سفر اینه که سروش یاد گرفته تا 100 بشموره و ستایش میتونه اسم رنگ ها رو بگه.

خب از یه خاله مثل من بیشتر از اینکه انتظار نمیره؟ میره؟

/ 1 نظر / 21 بازدید
هدیه

بشموره نه بشمره از شمردن می یاد