بینش جدید!!!

دانشگاه جدید خیلی فرق میکند با دانشگاه قدیم! فرق میکند با همه دانشگاه هایی که رفتم! یا شاید من عوض شدم یا شاید جایگاهم عوض شده, نمیدانم.

اما هرچه که هست من خوشحالم, تازه متوجه ابعاد تازه ای از درس و کار و زندگی میشوم که قبلا نمیدیدمشان. 

انسان در نوجوانی و اوایل جوانی فکر میکند همیشه خیلی میفهمد و نیازی به یادگیری ندارد! و هرچه سالها میگذرند تازه میفهمد که هیچ بلد نبوده و نیست! امیدوارم که زودتر و بهتر یاد بگیرم.

/ 0 نظر / 39 بازدید