خوبم ها...

نه اینکه عاشقانه هایم ته کشیده باشد یا متن کم آورده باشم و  ته کشیده باشد چشمه ذوق و هنرم در نوشتن! فقط آدم واقعی در کنارم دارم که دیگر نیازی به فضای مجازی نیست. فقط اینجا دیگر جای عاشقانه نیست بسکه زندگی خودم واقعی ست...

/ 3 نظر / 31 بازدید
پری کاتب

پس من دیر رسیدم به عاشقانه هایتان؟

پوریا

سلام. یه ماهه دارم نظر میدم اما ارسال نمیشه

پوریا

چه عجب رسید!! اولن تولدت مبارک(دق کردم بس که نوشتم و نرسید!!!) دومن حرف برای گفتن زیاده اما فعلن مجالی نی