باز هم بیست اسفند من

بلی خوب است!

زندگی در ابتدای بیست و هفت سالگی را میگویم!

راستش هنوز مثل هیجده سالگی ام میترسم اما حقیقا جایی که ایستاده ام خیلی بالاتر از جایی ست که منتظرش بودم. یک چیز را به خودم قول داده ام امشب، هرچقدر دور که باشم، هرچقدر خسته و پریشان و بد، هر کجا و هر گونه، من باید همیشه همینقدر شاد و رنگارنگ و دیوانه باشم و عاشق دخترک داخل آینه!

/ 2 نظر / 33 بازدید
پوریا عسگری

این هم از عوارض پیریه که امسال بیست اسفند رو فراموش کردم. تولد تو که با تولد برادرزاده‌م توی یک روزه و هردورو فراموش کردم. [اوه] امیدوارم سالهای سال از بیست اسفند سال قبل تا بیست اسفند سال بعدش بهترین لحظات زندگیت رو تجربه کنی. تولدت مبارک [گل]

محدثه

چقدر خوبه این طوری:) این که عاشق دخترک توی اینه بمانیم. :)