سگ هار درون!

به شدت دلم دعوا میخواد!

همش منتظرم تو خیابون یکی چپ نگاهم کنه یا مزاحمم باشه تا بپرم بهش! همش منتظرم آدما بد رانندگی کنند یا قوانین رو رعایت نکنن، و به طور عجیبی ملت با قانون و آدم حسابی شدن جدیدا!!!! با گریه و شب بیداری عصبانیم خالی نشده، باید داد بزنم، باید با صدای بلند فحش بدم، باید دری وری بگم و بریزم بیرون ولی نمیتونم!

بعد از سفر حتما باید کلاس دفاع شخصی برم، یا تکواندو یا هرچی که کمکم کنه بهتر آدمها رو بزنم و خرخره شون رو بجوام! اصلا هر زنی باید اصولی زدن رو بلد باشه!

/ 2 نظر / 53 بازدید
samuraii84

فکر خوبیه کلاس دفاع شخصی ;)