...

مثل سیب سرخ قصه ها

عشق را

از میان

           دو نیمه

                        می کنیم

نیمه ای از آن برای تو

نیمه دیگر برای من

بعد .... 

نیمه ها هم از میان

              دو پاره می شوند

پاره ای از آن برای روح

پاره دگر برای تن

 

- حسین منزوی -

/ 0 نظر / 28 بازدید