دنیایم خیلی واقعی شده

خیلی دیربه دیر می آیم. نه فقط اینجا که کلا اینترنت و فضای مجازی اش. یک وقتهایی بود قدیمها که اگر روزی سری نمیزدم دق میکردم و شب خوابم نمیبرد. حالا اما انگار کم کم تعلقی به اینجاها ندارم. آدمهای زندگی ام دیگر مجازی نیستند که دم به دم اینجا دنبالشان بگردم. این خیلی حس خوبیست. خیلی خیلی خوب. آدمهای زندگی ام در دنیای خودم همیشه کنارم هستند، روبه رویم مینشینند و لبخند میزنند. دیگر نه نگران کامنتهای فیسبوکم و نه نگران ایمل های تلنبار شده ی نخوانده. حسم خوب است که نگران هیچ جای دنیا نیستم. دنیایم در چشمهای اطرافیانم خلاصه میشود و لبخندشان. خیلی خوبم. بیخبر باشید از من که دلچسب تر است...

/ 4 نظر / 22 بازدید
طلایه

congratulations! یه آرامش ِ‌خوبی داره زندگی ِ دور از دنیای مجازی من با اینکه بیشتر ِ‌آدمای نزدیک بهم دووورن، ولی ترجیح دادم مجازی‌شون نکنم. هر از چند گاهی صداشونو بشنوم و ببینمشون. و همچنان مقاومت ِ‌شدیدی دارم در مقابل برگشتن به فیسبوک! چون می‌دونم که دیدن عکساشون و کامنتاشون، ممکنه باعث شه کمتر صداشونو بشنوم! باعث میشه کمتر واقعی باشن!

متولد ماه مهر

اینا علائم .... شدنه [چشمک] در مورد منم اتفاق افتاد [نیشخند]