در تعجبم

راستش

فکر نمی کنم هیچ احمقی وسط امتحان های ترم آخرش عقد کند

واقعا فکر نمی کنم!!

اینروز ها به مقدار زیادی این شکلی ها هستم

 نیشخند خمیازهیولنگراناسترسنیشخنداسترسکلافه

 

/ 3 نظر / 26 بازدید
امین داوری

اولا" مبارکا باشه.. وما" : تو که درس نمیخوندی در صورت عقد نکردن. پس الان یک بهانه’ محکم پیدا کردی برای بیشتر درس نخوندن..که خیلی خوبه. از اون بهتر، کدوم استادی هست که به شاگرد تازه عروسش نمره’کم بده یا اگر تازه عروس نمره’ کم گرفته بود، نمره شو زیاد نکنه؟! ....اینم یک فایده’ دیگه’ ازدواج. کی میگه ازدواج بده؟! خاطره: نیما-هم خونه و یار قدیمی- که دانشجوی شریف هم بود، هر ترمی مردن یکی از اقوام رو بهانه میکرد و نمره میگرفت. کثافت ترم آخر با لباس سیاه بردمش سر جلسه’ امتحان و گفتیم باباش مرده..

علیرضا

بد به دلت راه نده زندگی در جریانه اینم خودش یه خاطره قشنگ میشه به پای هم پیر شید[گل]