خودم تنهایی، خودت تنهایی

من

تقدیر میکنم تلاشت رو، این تلاش سرسختانت برای موندن رو،

من

میدونم همه اون چیزی که نگهت داشته محبتته، احساسته، قلبته

و من

خیلی تحسینت میکنم که داری اینقدر قوی میجنگی در مقابل ارزشهات

و من

دعا میکنم، که بمونی

/ 0 نظر / 19 بازدید