مدرسه تمو شد

مدرسه ها تموم شد. امروز روز آخری بود که پشت ميز و نيمکت نشستم. وقتی بچه بودم هميشه آرزوی اين روز رو داشتم اما الان ... دلم خیلی گرفته02.gif. ديگه هيچ وقت اين روزا برنميگردن. دلم واسه همش تنگ ميشه.

دلم ميخواد گريه کنم17.gif

....

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
آرش

ای بازيگر گريه نکن ما هممون مثل هميم صبحا که از خواب پا ميسيم نقاب به صورت می زنيم.

someone

آدمی برای بدست آوردن هرچيزی می‌بايست بهايی بپردازد و بهای لذت بردن از بهترين لحظات زندگی همانا از دست دادن آنهاست. دوران دانشجوييم تو يه شهر ديگه بهترين روزهای زندگيم بودن و با اينکه از هر دقيقه‌اش بهترين استفاده رو کردم ولی باز هم حسرت اون روزها رو می‌خورم

anna

ای بابا اين درس و مدرسه هيچ وقت تموم نميشه فقط از حالتی به حالت ديگه تبديل ميشه(اون انرژی بود نه؟!)