صدای ما رو از عرش می شنوید!

.....

..........

....

..

.....

..............

....

.......

 

* یه سری چیزا گفتنی نیستن! به خدا!

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
سروناز شیراز

و من فقط نگاهت میکنم تعجب نکن که چرا گریه نمیکنم بی تو، یک عمر فرصت برای گریستن دارم اما برای تماشای تو، همین یک لحظه باقی است و شاید همین یک لحظه اجازه زیستن در چشمان تو را داشته باشم شاد باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی....[ماچ]

پوریا...

فحش و ناسزاس؟؟!![زبان]

متولد ماه مهر

پس به روح اعتقاد داری [نیشخند] بعدشم لغت تکراری داشت توش