پیچیده در پیچ و تاب زندگی

گاهی خیلی زیاد به شدت احساس درموندگی میکنم و فکر میکنم خب حالا باید چیکار کرد؟ و بعد خل میشم که هیچی به فکرم نمیاد و حس میکنم چقدر طفلکم.

همین وقتاس که دری وری هم زیاد میگم

/ 2 نظر / 21 بازدید
lمعصومه

حرفات شبیه منه[گریه]بغضمو ترکوندی[گریه]