سه بخش داره

پـُ کیـ دَم

 

 

 

پ.ن. روزی که دیگه پامو تو اون دانشگاه نذارم به آرزوی دوردست شده برام!

/ 1 نظر / 24 بازدید
متولد ماه مهر

[خنده] یعنی این "کنده شدن" از چیزای مختلف از آدمای مختلف از کارای مختلف از شرایط مختلف از حس های مختلف از بدبختی های مختلف،..... آرزوی اکثر ایرانیاس !